START-kártyát igényelni

A Hogyankell.hu wikiből

[szerkesztés] Hogyan kell START –kártyát igényelni?

Start.jpg
A START-kártya igénylésének lehetőség 2013. január elsejével megszűnt! Az alábbi cikk a korábbi állapotot mutatja be. A START-kártya lényege, hogy az ezzel rendelkező pályakezdő munkavállalók foglalkoztatása után a munkáltató szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesítésére jogosult. A tartósan álláskereső személyek, a gyes mellett dolgozni kívánó szülők, nagyszülők, valamint a gyes, a gyed, a gyet vagy az ápolási díj folyósításának megszűnését követő 1 éven belül munkát vállalók pedig a START BÓNUSZ kártyát válthatják ki a könnyebb munkavállalás érdekében.

[szerkesztés] Lépések

 1. Először is ellenőrizzük le, hogy jogosultak vagyunk-e a START-kártya igénylésére! A feltételeknek együttesen kell fennállniuk, tehát ha a három közül bármelyiknek nem felelünk meg, akkor nem igényelhetünk START-kártyát! START-kártya kiváltására jogosult az a pályakezdő fiatal, aki
  1. a huszonötödik életévét, felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét még nem töltötte be,
  2. tanulmányait befejezte vagy tanulmányait megszakította,
  3. első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt, és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát.
 2. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony első ízben történő létesítésének megítélése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a tanulói és a hallgatói jogviszony mellett fennálló, illetve az iskolai szünet időtartama alatt létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokat, továbbá a tanulói és a hallgatói jogviszony megszűnése után az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó alkalmi munkára létesített jogviszonyt.
 3. Igényeljünk adókártyát! Amennyiben még nem rendelkezünk adóazonosító jellel (adókártyával), első lépésként adókártyát kell igényelnünk a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) ügyfélszolgálatánál. Ezt a NAV központi ügyfélszolgálati irodáiban vagy bármelyik ügyfélszolgálati kirendeltségén megtehetjük az állandó és ideiglenes lakcímünktől függetlenül.
 4. Töltsük le a START-kártya igényléséhez szükséges 12T34START elnevezésű nyomtatványt a NAV honlapjáról!
 5. Nyissuk meg a honlapon a nyomtatvány kitöltési útmutatóját, és ennek segítségével töltsük ki a START-kártya igénylő adatlapot!
 6. Az elkészült hibátlan, (vagy sárga jelzésű hibás) nyomtatványt két példányban nyomtassuk ki! Postai úton vagy személyesen az adatlapot két példányban kell benyújtani az adóhatósághoz (bármely kirendeltségben vagy ügyfélszolgálaton).

[szerkesztés] Tippek

 • Amennyiben rendelkezünk érvényes e-mail címmel, bármely okmányirodában vagy az adóhivatal központi ügyfélfogadó irodáiban regisztrációt kezdeményezhetünk az Ügyfélkapu igénybevételéhez. Aktivált Ügyfélkapus regisztráció birtokában a számítógépen kitöltött START-kártya igénylő nyomtatványt az Ügyfélkapun keresztül azonnal beküldhetjük (egy példányban). Elektronikus postázás esetén a szükséges okiratokat (pl. diploma másolat) szkennelt formában kell csatolni.
 • Az adatlap közvetlen, személyes benyújtása esetén az adóhatóság hamarabb ki tudja állítani a jogosult részére a gyártás alatt lévő kártya adatait tartalmazó igazolást is. Az igazolás már a kártya kézhezvételét megelőzően felhasználható a járulékkedvezmény igénybevételéhez. Az igazolást csak a kártya kiváltására jogosult személy vagy képviselője (meghatalmazottja) külön, kötetlen formában benyújtott kérelmére állítja ki az adóhatóság. Az igazolás kiállítása az adatlap 14. rovatának kitöltésével is kérelmezhető. Az igazolás kiváltása nem kötelező, de sürgős esetekben jól jöhet.

[szerkesztés] Amire szükséged lehet

 • Adókártya
 • Személyigazolvány és lakcímkártya a személyes igényléshez
 • 12T34START formanyomtatvány
 • Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, a végzettséget igazoló diploma vagy a felsőfokú oktatási intézmény által kiadott, a diploma adataival egyező tartalmú igazolás . (Külföldön szerzett diplomaesetén a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény alapján elismert illetve honosított diploma, és a honosítást illetve elismerést igazoló határozat másolatát kell csatolni.)

[szerkesztés] Figyelmeztetések

 • START-kártya kiváltására egy alkalommal van lehetőség (kivétel a cserekártya igénylése).
 • Nem igényelhetsz START-kártyát, amennyiben tanulmányaid befejezésének (megszakításának) időpontja és a kártya igénylésének időpontja között
  • foglalkoztatási jogviszonyt létesítettél, vagy
  • megbízási, vállalkozási szerződésen alapuló jogviszonyt létesítettél, esetleg
  • egyéni vállalkozóként végeztél bármilyen munkát.
 • Nem vagy jogosult akkor sem, ha bármikor korábban, akár tanulói és a hallgatói jogviszony mellett
  • megbízási, vállalkozási szerződésen alapuló jogviszonyt létesítettél, vagy
  • egyéni vállalkozóként végeztél valamilyen munkát.
 • A START-kártya igénylésének időpontjában nem állhatsz foglalkoztatási jogviszonyban!
 • A START-kártya kiváltására akkor sem vagy jogosult, ha annak igénylésekor tanulói vagy hallgatói jogviszonyban állsz, függetlenül attól, hogy az oktatás nappali, esti, levelező vagy távoktatás képzési formában történik. A pályakezdő azonban, ha valamilyen ok miatt korábban megszakította tanulmányait, a későbbiekben – akár a START-kártya érvényességi ideje alatt is – folytathatja, és sikeresen befejezheti azokat.
 • Ahhoz, hogy a munkáltató igénybe vegye az utánunk járó kedvezményeket, legkésőbb a munkába lépést megelőző napon rendelkeznünk kell a START-kártyával vagy azt helyettesítő adóhatósági igazolással, tehát a kártyánknak már a munkába lépést megelőző napon érvényesnek kell lennie. A kártya érvényességének kezdete azonos az igénylő adatlap állami adóhatósághoz történő benyújtásának napjával, postai úton érkezett adatlap esetén a postára adás napjával.

[szerkesztés] Kapcsolódó források, hivatkozások

Az oldal szerzői

Bianka, Hogyankell