Megváltoztatni a születési nevet

Innen: Hogyankell.hu

[szerkesztés] Hogyan kell születési nevet változtatni?

Anyakönyvikivonat.jpg

A névváltoztatás leggyakoribb esete a házasságkötés, de előfordulhat az is, hogy valaki teljesen más okból szeretné megváltoztatni azt a nevet, melyet szüleitől kapott. Ezt a cikkben ismertetett módon lehet megtenni.

[szerkesztés] Lépések

 1. Ki engedélyezheti a névváltozást? Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti.
 2. Ki kérheti a névváltoztatást?
  1. Kiskorú gyermek születési nevének megváltoztatását törvényes képviselője kérheti.
  2. Cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy kérelmét a gondnok terjesztheti elő. Ezért a cselekvőképességét korlátozó gondnokság alatt álló személy csak gondnokának hozzájárulásával kérheti születési nevének megváltoztatását.
  3. Egyéb esetekben pedig maga a kérelmező, nyújthat be kérelmet.
 3. Hova kell benyújtani a kérelmet? A név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár esetében az illetékes konzuli tisztviselőnél.
 4. A kérelemnek tartalmaznia kell:
  1. A kérelmező személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét, továbbá családi állapotát, házasságkötésének helyét, idejét, lakóhelyét, annak hiányában tartózkodási helyét, értesítési címét, személyazonosságát és magyar állampolgárságát igazoló okiratának számát és érvényességi idejét.
  2. Amennyiben a kérelmező családi állapota házas, a névváltoztatással érintett házastársa személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét is.
  3. A kérelmező kiskorú gyermeke(i) személyi adatait (születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési nevét) személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét.
  4. A kérelem indokolását.
  5. Egy nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező - születési vagy házassági - nevét az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter korábban megváltoztatta-e.
  6. Születési név megváltoztatására irányuló kérelemben meg kell jelölni azt a családi, illetve utónevet, melyet a kérelmező új névként kíván viselni.
 5. Milyen neveket lehet felvenni? A magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul képzett név, történelmi név, régies írásmóddal írott családi név felvételét - különös méltánylást érdemlő körülmények kivételével - nem lehet engedélyezni.
 6. Milyen mellékletet kell benyújtani? A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát, akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltozás érinti.
 7. Mikor ér véget az eljárás?
  1. A névváltoztatásról az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter okiratot állít ki.
  2. Akinek a névváltoztatását az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezte, az új nevet az okirat kézhezvételétől jogosult és köteles viselni.
  3. A névváltoztatás anyakönyvi bejegyzését az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter rendeli el.
 8. Mennyi ideig tart a névváltoztatás? Az ügyintézési határideje - ha törvény eltérően nem rendelkezik - 60 nap. Amennyiben a kérelem hiányosan érkezik, a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül kell kibocsátani.

[szerkesztés] Tippek

 • Ne felejtsd el, hogy névváltozás esetén minden egyes hivatalos okmányodat újra kell csináltatni, és számos más helyen is be kell jelentened azt, ahol éppenséggel be vagy regisztrálva!

[szerkesztés] Amire szükséged lehet

 • Személyes adatok ismerete
 • Egy jó indok a névváltoztatásra
 • Nyilatkozat arról, hogy korábban volt-e már névváltozás
 • A névváltozás által érintett személyek anyakönyvi kivonata

[szerkesztés] Figyelmeztetések

 • Amennyiben a névváltoztatással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt, a névváltoztatás engedélyezésének feltétele a hazai anyakönyvezés.
 • Érdemes odafigyelünk, hogy névváltozásunk esetleg másokat is érinthet, mivel a szülő családi nevének megváltoztatása - ha a szülő ennek ellenkezőjét kifejezetten nem kéri - kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Továbbá, ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, a névváltoztatás rá is kiterjed.
 • A névváltoztatás sok tekintetben nehézkes és körülményes folyamat tud lenni, ezért érdemes jól átgondolni, mielőtt belevág az ember. Hirtelen felindulásból és érzelmi túlfűtöttségtől vezérelten semmiképpen ne álljunk neki! Inkább aludjunk pár napot a dologra, esetleg kérjük ki olyanok véleményét, akikben megbízunk!

[szerkesztés] Kapcsolódó források, hivatkozások