Esszét írni

A Hogyankell.hu wikiből

[szerkesztés] Hogyan kell esszét írni?

Essay.jpg

Az esszé a szépirodalmi alkotások egyik sajátos válfaja. Terjedelme rövid, témáját merítheti az irodalomból, a tudományos felfedezésekből, a politikai életből vagy a mindennapi élet megfigyeléséből. Az esszé erősen tükrözi írója véleményét, és sokszor szépirodalmi igénnyel íródik. Általában a középiskola során találkozunk először a műfajjal, most pedig kis segítséget nyújtunk ahhoz, hogyan is kezdjünk neki az esszéírásnak.

[szerkesztés] Lépések

 1. Miért írunk esszét? Az esszéírás lényege, hogy egy konkrét feladatban, az adott témán belül a probléma megfogalmazására koncentráljon. Ezért mindig rendelkezésünkre állnak források, amelyeket felhasználhatunk az írás során (képek, karikatúrák, szövegek), ezeken kívül pedig írásunkba beépíthetjük egyéb információinkat, saját ismereteinket is.

[szerkesztés] Az esszé szerkezete

 1. A bevezetés: ennél a résznél távolabbról mutatjuk be a témánkat, és itt foglaljuk röviden össze a szakirodalomból tudható tényeket. Helyezzük el térben és időben a témát.
 2. A téma definiálása: ennél a szakasznál határozzuk meg a vizsgált témánkat a választott elemzési szempontok megnevezése mellett.
 3. A tárgyalás: most lesz lehetőségünk a választott szempontok mentén kifejteni hosszasan a témánkat és vizsgálni annak a problémafeltevését.
 4. Az összegzés: az esszé lezárása, ahol leírhatjuk a saját tapasztalatunkat, véleményünket, a témával kapcsolatos saját álláspontunk rövid összefoglalását, illetve, hogy milyen új információhoz jutottunk a téma feldolgozása során. Fogalmazzunk meg következtetéseket is!
 5. A forrásjegyzék: a legvégén meg kell jelölnünk a felhasznált forrásokat.

[szerkesztés] Az esszéhez felhasználható források

 1. Tudományosan elfogadott nyomtatott és digitalizált források: könyvek, tanulmányok és cikkek.
 2. Szemléltetésre felhasználható illusztrációk: fotók, képek és irodalmi idézetek.
 3. A forrásjegyzék formai követelményei: a forrásjegyzékben szükséges pontosan jelölni az alábbi pontokat:
  • a forrás szerzőjét, szerzőit,
  • a forrás címét,
  • a forrás kiadóját,
  • a kiadás évét,
  • az idézet helyét (oldalszám).

[szerkesztés] Tippek

 • Használjuk az elektronikus könyvtári katalógust - a használatához ma már ki sem kell lépnünk otthonról, interneten egyszerűen hozzáférhetünk.
 • Az előzetes megtervezés segíthet megtalálni azt a szintet, ahol a bemutatás megtalálja az egyszerűsítés és a pontos kidolgozottság közti kompromisszumot.

[szerkesztés] Amire szükséged lehet

 • Papír, toll
 • Laptop, számítógép
 • Könyvek, cikkek, háttéranyagok

[szerkesztés] Figyelmeztetések

 • Az idézés szabályai, a hivatkozások pontos megadásának kötelezettségei a nem-szóbeli eszközökre is vonatkoznak.
 • A témánk tárgyalásában meg kell találnunk az általánosság megfelelő szintjét. A túl általános kidolgozás azt a benyomást teszi az olvasóban, hogy trivialitások sorozatát olvassa.
 • A túl részletes bemutatás elbizonytalanítja az argumentáció követésében az olvasót.


[szerkesztés] Kapcsolódó források, hivatkozások

Az oldal szerzői

Bgyorfi, BoglarkaS, Hogyankell, Mező