Dátumot írni

Innen: Hogyankell.hu

[szerkesztés] Hogyan kell dátumot írni?

Hogyan-kell-datumot-irni.jpg

A dátum írása országonként és helyzettől függően eltérő lehet. Néhány általános formátumot bemutatva segítünk eligazodni a különböző dátumírási módok között.

[szerkesztés] Lépések

[szerkesztés] Magyar nyelv dátumírás szabályai

 1. A magyar nyelvben alapvetően négy féle módon írhatod le a dátumot. Az évszámot és a napot arab számokkal, a hónapokat római számmal vagy betűvel írhatod le. Hivatalos iratokban a teljes alakos változat javasolt, melyben a hónapot betűvel írod le.
  • 2023. május 15.
  • 2023. máj. 15.
  • 2023.05.15.
  • 2023.V.15.
 2. A dátum végén a legtöbb esetben kell pont, kivéve az alábbi eseteket:
  • Ha az évszámot (évszámcsoportot) névutó vagy névutóból képzett melléknév követi, vagy ha az évszám (évszámcsoport) birtokos jelzője egy másik szónak, nem teszünk utána pontot, például: 2023 előtti, 2023 utáni, 2023 tavaszi hónapjai
  • Nem teszünk pontot az évszám (évszámcsoport) után, ha a mondatban az alany szerepét tölti be, például: 2023 fordulópont az emberiség történelmében.
  • Elhagyható a pont egyéb esetekben is: sírfeliratokon, emléktáblákon, könyvek címlapján, zárójelbe tett évszámok mellől stb., például: A koronavírus első hulláma (2020) máig emlékezetes esemény mindnyájunk számára.
 3. Összekapcsolt számnevek esetén csak a második után kell pont, például: a karácsony pontos dátuma 2023-ban a következő: 2023. december 25-26.
 4. Az évet és a napot jelölő számjegyekhez a toldalékok pont nélkül, kötőjellel kapcsolódnak, például: az 1838-as árvíz; Magyarország 1514-ben; 1848. márc. 15-én; július 6-ig vagy 6-áig; 12-től vagy 12-étől; december 25-től január 27-ig.
 5. Fontos még, hogy az elseje, elsején, elsejéig stb. szóalakok számjegyes írása: 1. vagy 1-je, 1-én vagy 1-jén, 1-ig vagy 1-jéig stb. Az elseji vagy elsejei szóalak számjeggyel írva: 1-i vagy 1-ji vagy 1-jei.
 6. Az óra és a perc írása: Az óra és a perc szót folyó szövegben gyakran kiírjuk, például: 10 óra 25 perckor. Ha az időpontot számjegyekkel adjuk meg, az óra és a perc közé (szóköz nélkül) pontot vagy kettőspontot teszünk, például: 10.35, 10:35. Ehhez a formához a toldalékokat kötőjellel kapcsoljuk, például: 10.35-kor vagy 10:35-kor, 10.35-ig vagy 10:35-ig, 10.35-ös vagy 10:35-ös.

[szerkesztés] Az amerikai angol nyelv dátumírás szabályai

 1. Az amerikai angolban a dátum helyes sorrendje a következő: hónap, nap, évszám. Fontos, hogy az évszám elé vessző kerül. Példák: May 15, 2023.
 2. A dátumot kifejezhetjük sorszámnévvel is, pl.: May 5th, 2023. A sorszámnevek esetén minden szám után "th" kerül, kivéve ezeket az eseteket: 1st, 2nd, 3rd és az azonos végű több számjegyből álló számok.
 3. A hónapok írhatok rövidítve is: Jan, Feb, Mar, Apr, Aug, Sept, Oct, Nov, Dec (nincs rövidítése a következő hónapoknak: May, June, July), tehát például: 25 Dec, 2023.
 4. A dátumok írhatok csak számjeggyel is, tehát például: 15/05/2023, vagy 15-05-2023

[szerkesztés] A brit angol nyelv dátumírás szabályai

 1. A brit angolban a dátum helyes sorrendje a következő: nap, hónap, évszám. Tehát például 15 May 2023.
 2. A brit angolban a dátumoknál az év elé nem kerül vessző.
 3. A brit angol dátumírásainak szabályai egyéb vonatkozásban megegyeznek az USA angoléval.

[szerkesztés] Tippek

 • Ha bizonytalan vagy a konkrét dátum írásmódjával kapcsolatban, használd az MTA helyesírás tanácsadó portált (lásd. alább, a linkek között).

[szerkesztés] Amire szükséges lehet

 • Helyesírási szabályzat

[szerkesztés] Figyelmeztetések

 • Ahány ország annyi szokás. Szinte minden nyelterületnek megvannak a maga dátumírási szabályai, ezért ezeket mindig érdemes előre ellenőrizni, egyeztetni. Sokszor nem egyértelmű, hogy az első szám a hónap v. a nap, ezekre érdemes különösen odafigyelni.

[szerkesztés] Kapcsolódó források, hivatkozások

Az oldal szerzői

Hogyankell