CSR stratégiát készíteni

Innen: Hogyankell.hu

[szerkesztés] Hogyan kell CSR stratégiát készíteni?

Csr.jpg

A CSR (vállalati társadalmi felelősség) lényege, hogy a vállalatok üzleti tevékenységünk során önkéntesen környezeti és szociális szempontokat is érvényesítenek. A CSR több szempontból is fontos terület egy vállalat életében. Egyrészt növeli a cég dolgozóinak, vezetőinek az elégedettségét, az érintettek vállalat iránti elkötelezettségét, emellett kutatások igazolják, hogy a felelős cégek saját területükön (tehát az értékesítésben!) is eredményesebbek. Ahhoz azonban, hogy a vállalat valóban eredményes legyen ezen a területen, CSR stratégiát kell készíteni, amely tartalmazza a hosszú távú célokat, az alapvető folyamatokat, a prioritásokat és egy akciótervet.

[szerkesztés] Lépések

 1. Határozzuk meg a CSR-ral kapcsolatos vállalati jövőképet! Ha egy vállalat stratégiai szinten szeretné kezelni a társadalmi felelősségvállalást, akkor fontos, hogy ez már a jövőképében is megjelenjen.
 2. Különítsünk el egy költségkeretet CSR célokra! Természetesen nem csak pénzbeli juttatásokkal, de pl. önkéntes munkával is sokat lehet segíteni, ugyanakkor egy átfogó CSR stratégia megvalósításához anyagi ráfordításra is szükség lesz. Viszont számos CSR projekt közvetlen gazdasági haszonnal is jár: pl. ha energiatakarékosabb működésre térünk át, az nem csak a környezeti terhelést csökkenti, de hosszú távon költséghatékonyabb is.
 3. Jelöljük ki a felelősöket! A CSR stratégia elkészítése és a megvalósítása sok munkával jár. Ha nincs felelőse a területnek, akkor az eredmények is el fognak maradni.
 4. Végezzünk kutatást! Mielőtt átfogó CSR stratégiát alkotnánk, érdemes megvizsgálni, hogy milyen sikeres CSR projektek vannak. A versenytársak mellett más iparágak szereplőitől és a CSR-ra szakosodott cégektől is sokat tanulhatunk.
 5. Válasszuk ki azt a területet, amely kapcsolódik a vállalathoz és leginkább összecseng annak értékeivel! Környezetvédelem, hátrányos helyzetű családok, sport, egészséges életmód, kultúra, állatok: csak néhány olyan terület, amivel egy vállalat kiemelten foglalkozhat. Természetesen több területre is lehet egyszerre koncentrálni (sőt, általában ez a megszokott), de érdemes olyanokat választani, amely mind az alapértékekkel, mind a tevékenységgel összekapcsolható (egy ipari cég esetében pl. kiemelten fontos lehet a környezetvédelem).
 6. Derítsük ki, hogy az érintettjeink számára mely területek a legfontosabbak! A támogatandó terület kiválasztásában az is fontos szerepet játszik, hogy a vásárlóink, ügyfeleink mely ügyeket tartják kiemelten fontosnak.
 7. Határozzuk meg a célokat és részcélokat! Ahogy más területen is, a társadalmi felelősségvállalás esetében is meg kell határozni, hogy mit szeretnénk elérni a stratégia megvalósításával. A hosszú távú célokat érdemes mérhető részcélokra bontani: pl. cél: környezeti terhelés csökkentése, részcél: papírfelhasználás csökkentése, energiatakarékos gépek beszerzése. Bár a felelős magatartás mozgatója nem elsősorban gazdasági eredmények elérése kell, hogy legyen, egyáltalán nem szégyen, ha ilyen típusú célokat is kitűzünk. A külső projekteknek (pl. helyi alapítvány támogatása) is lehet közvetett gazdasági haszna, például azáltal, hogy növeli a vásárlók, ügyfelek elkötelezettségét a vállalat iránt.
 8. Dolgozzunk ki egy mérési rendszert! Ha felállítottuk a célokat, azt is meg kell határozni, hogy milyen módon fogjuk azok teljesülését mérni.
 9. Készítsünk akciótervet! Határozzuk meg legalább egy évre előre, hogy milyen programokat indítunk, mennyi keretet különítünk el ezek megvalósítására, hogyan ütemezzük a kapcsolódó feladatokat. Ne ámítsuk magunkat: ha nincs terv, akkor eredmény sincs! Az egyes területekhez érdemes felvázolni a jelenlegi és célállapotot, emellett hozzárendelni a várható környezeti, szociális és gazdasági hatásokat is.
 10. Keressünk partnereket! A külső CSR programok megvalósításában nagy segítség, ha egy már létező civil szervezet bevonásával hajtjuk végre. Nem kell saját alapítványt létrehozni, ehelyett érdemes partnerséget kötni meglévő alapítványokkal, és rajtuk keresztül támogatni egy-egy területet.
 11. Valósítsuk meg az akciótervet!
 12. Riportoljunk! Az elért eredményeket kövessük nyomon, és csatoljuk vissza a CSR stratégiába. Így ezen a területen is sokat fejlődhet a vállalatunk.

[szerkesztés] Tippek

 • Egy adott földrajzi régióban tevékenykedő vállalatnak érdemes lokális célokat érvényesíteni a CSR stratégiában (pl. helyi foglalkoztatás növelése, környezeti terhelés csökkentése, helyi alapítvány támogatása stb.).
 • A CSR stratégiáról kommunikálhatunk is. Ugyanakkor csak a tényleg említésre méltó, nagyobb jelentőségű programokat kommunikáljuk széles körben, a kisebb támogatásokat honlaphír formájában érdemes kommunikálni, míg a belső projekteket belső hírlevélben.
 • Külső CSR programok megvalósításakor az anyagi támogatás mellett számos formája lehet a támogatásnak: pl. mentor program létrehozása (pl. megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, hátrányos helyzetű diákoknak munkalehetőség biztosítása stb.), ingyenes szolgáltatások (pl. internetelérés, ingyenes szállítás stb.) biztosítása, tárgyi eszközök adományozása, önkéntes munka felajánlása (pl. helyi óvoda kifestése). Érdemes megkérdezni a partner alapítványokat, hogy a vállalat mivel tudná a legjobban segíteni a munkájukat.
 • A CSR programok megvalósításáról készíthetünk fenntarthatósági jelentést.

[szerkesztés] Figyelmeztetések

 • A felső vezetés támogatása nélkül nem valósulhat meg a CSR stratégia, ezért a menedzsment támogatására feltétlenül szükség van!
 • Alaposan ismerjük meg az együttműködő partnereinket! Sajnos számos alapítványról derült már ki, hogy a jó cél helyett elsősorban az alapítókat szolgálja.
 • Nézzünk utána, hogy az adományainkat tényleg arra fordították-e, amire szántuk!

[szerkesztés] Amire szükséged lehet

 • Költségkeret
 • CSR felelős
 • Elkötelezettség

[szerkesztés] Felhasznált források, kapcsolódó webcímek

Az oldal szerzői

Andi02