Bt.-ként, illetve Kft.-ként adózni

Innen: Hogyankell.hu

(Btként, illetve Kftként adózni szócikkből átirányítva)

[szerkesztés] Hogyan kell Bt.-ként, illetve Kft.-ként adózni?

Kft.jpg

A betéti társaság (Bt.), illetve a korlátolt felelősségű társaság (Kft.) - amennyiben az előírt feltételeknek megfelel – dönthet úgy, hogy az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) hatálya alá kíván tartozni, ebben az esetben érdemes tanulmányoznia a Hogyan kell EVA-sként adózni cikket! Más esetben az említett társaságok a társasági adó hatálya alá tartoznak, melynek adózási részleteit ebben a cikkben fejtjük ki.

[szerkesztés] Lépések

 1. Milyen adózási lehetősége van a Bt.-nek és a Kft.-nek? Jogi személyiség nélküli társaságok (közkereseti társaság, betéti társaság) az EVA alanyiság bejelentésével egyidejűleg választhatnak, hogy az eva-törvény szerinti bevételi nyilvántartást, vagy kettős könyvvitel szerinti nyilvántartást vezetnek. A bevételi nyilvántartás vezetése mellett az adókról, járulékokról és a szigorú számadású nyomtatványokról külön nyilvántartást kell vezetni. Az EVA alany jogi személyek (pl. Kft.) pedig a kettős könyvvitel rendszerében kötelesek nyilvántartásaikat vezetni.
 2. Mit jelent a kettős könyvvitel? A társasági adó hatálya alá tartózó Bt., Kft. kettős könyvvitelt köteles alkalmazni! A kettős könyvvitel lényege: a vállalkozás összes vagyonának két nézőpontú szemlélete, az egyik a vagyontárgyak, a vállalkozás működése során felhasznált eszközök („aktíva”) formája szerint, a másik a vagyon forrásainak („passzíva”) eredete szerint tekinti át a vagyont. A kettős könyvvitel technikai szempontból is kettős. A vagyon eszközeit és forrásait, és az abban bekövetkezett változásokat „könyvviteli számlákon” tartják nyilván. Ha valamely üzleti esemény történik, akkor vagy a nyilvántartott eszközökön, vagy a forrásokon belül, vagy az eszközök és a források között mozgás (növekedés és csökkenés) van. Minden adatbejegyzés ezért kétszer történik meg, két könyvviteli számlát érint.
 3. A kettős könyvvitel alapegyenlete: Vagyontárgyak + követelések = kötelezettségek + saját tőke [„aktívák” (összes eszközök); „passzívák” (összes források)]. Az egyenlet azon alapszik, hogy valamennyi eszközt (beleértve a fizetési eszközöket és a követeléseket is), amellyel a vállalkozás rendelkezik, vagy a tulajdonos(ok) vagy a hitelezők finanszírozzák.
  1. Az egyenlet átrendezhető a következőképpen is: Félkövér Vagyontárgyak + követelések - kötelezettségek = a tulajdonos saját tőkéje.
  2. Az egyenlet felírható a gazdasági év első napjára (nyitó) és a záró napjára (záró). Ha az egyenletben szereplő saját tőke az időszak végén nagyobb, mint az elején volt, akkor a különbség a nyereség, mégpedig a két időpont által behatárolt időszakban elért nyereség. Ha viszont a saját tőke az időszak végén kisebb, mint az elején, akkor a különbség az időszakban elszenvedett veszteség nagyságát jelzi.
  3. A vagyoni helyzet - a vállalkozói tevékenység következtében - napról-napra változik. Ha naponta felírnánk az egyenletet, akkor az a vállalat vagyoni helyzetét mutatná az adott napon. A vállalkozási tevékenység ráfordításokkal (költségekkel) jár, majd az értékesített termékek vagy szolgáltatások hozamokat (árbevétel, jutalék stb.) adnak. A hozamok gyarapítják, a ráfordítások (költségek) fogyasztják a saját tőkét. Másképpen fogalmazva: a hozamok nyereséget hoznak, a költségek (ráfordítások) veszteséget okoznak, végül is e kétféle változás egyenlege növeli a saját tőkét (ha nyereség volt), csökkenti azt, ha veszteség volt.
  4. A gazdálkodási év során elért hozamok és azok megszerzésére fordított költségek különbsége pontosan az az összeg, amennyivel a vagyoni helyzet év eleji és év végi felmérése szerint a saját tőke a két időpont között gyarapodott. Ez az összefüggés a kettős könyvvitel lényege.
 4. Hogy működik a gyakorlatban? Az egyenlet definíciójából adódik, hogy minden egyenletnek két oldala van, és hogy az oldalak végösszege azonos. Az egyenlet tehát kiegyensúlyozott mérleghez hasonlít. A kettős könyvvitel kifejezési formája ezért a mérlegszerűen felírt számlasor, amelynél az összes számlák egyik oldalának (bal, szakszerűbben „tartozik” oldalának) végösszege mindig megegyezik az összes számlák másik (jobb, szakszerűbben „követel”) oldalának végösszegével.
  1. A vállalkozás vagyonát érintő minden változást az ún. könyvviteli számlák „tartozik” vagy „követel” oldalára kell besorolni. A könyvviteli számlák összesítése az időszak végén alapozza meg a vállalkozás vagyoni helyzetét összefoglaló módon kifejező „Mérleg”-et és az időszak folyamán elért eredményt mutató „Eredménykimutatás”-t.
  2. A mérleg és az eredménykimutatás kiegészítve az ún. kiegészítő melléklettel és az üzleti jelentéssel a cég beszámoló jelentése.

[szerkesztés] Tippek

 • Ahogyan a lépések is mutatják a kettős könyvelés vezetése igen nagyfokú szakértelmet igényel, ezért az idő- és energiaráfordítást figyelembe véve érdemes a kettős könyvelést vezető Bt.-k és Kft.-k könyvelését szakemberre bízni!
 • Az együttműködés során a laikusoknak sokszor úgy tűnhet, hogy a könyvelők számukra előnytelen dolgokat javasolnak, ez azonban egy megbízható könyvelő estében nem szokott fennállni, ezért érdemes megfogadni a szakember tanácsait, mert hosszú távon többet lehet bukni a rövidtávú nyereségekkel!

[szerkesztés] Amire szükséged lehet

 • Szakember a könyveléshez
 • Ami a számlázáshoz kell:
  • Nyomtatványboltban beszerezhető nyugtatömb, számlatömb vagy gépi számlázó program.
  • A tevékenységtől függően pénztárgépre, taxaméterre.
 • Iroda, ahol ügyfélfogadási időt és helyet köteles biztosítani az ügyfelek számára.

[szerkesztés] Figyelmeztetések

 • A kettős könyvelést vezető könyvelő kiválasztása igen nagyfokú körültekintést igényel, mivel egy abban kevésbé jártas, (esetleg kókler „szakember”) hosszútávon igen nagy károkat okozhat a cégnek! Ezért mindig érdemes szakképzett könyvelőt vagy adótanácsadót felfogadni! Ilyen esetekben nem érdemes a könyvelési díjon spórolni, csak megbízható könyvelő vállalkozással szabad szerződni! Ennek kiderítésének egyik legjobb módja, ha számos referenciát kér be a könyvelő cégtől, és azok hitelességéről személyesen vagy telefonon is meggyőződik, hogy később ne érhesse csalódás!

[szerkesztés] Kapcsolódó források, hivatkozások

Az oldal szerzői

Hogyankell