Értelmezni a csakrákat

A Hogyankell.hu wikiből

[szerkesztés] Hogyan kell értelmezni a csakrákat?

Chakra.jpg
Az indiaiak hét központot (csakrát) különböztetnek meg. Ezek fajtáit és főbb jellemzőit mutatjuk be röviden ebben a cikkben.

[szerkesztés] Lépések

 1. Mi az a csakra? A csakrákban találkoznak az idegek és itt alkotják meg legfontosabb csomópontjukat, vagyis itt a legmagasabb az energiakoncentráció. A csakrák az endokrin mirigyekkel, a pajzsmiriggyel, a tobozmiriggyel és hipofízissel vannak kapcsolatba. Az orvosi vizsgálatok megerősítették, hogy az endokrin mirigyek stratégiai pontokként szolgálnak élettani, érzelmi és pszichológiai működéseink kölcsönhatásaiban. Amikor elmerülünk a csakrák tudományában észrevehetjük, hogy ”a mikrokozmosz a makrokozmoszt tükrözi”. A csakra szimbólumai pedig leírják ezeket.
 2. Hol találhatók a főbb csakrák a jógatudomány szerint?
  • Az első csakra a gerinccsont legalján a farokcsontnál található meg.
  • A második csakra a nemi szervek szintjén van a keresztcsontnál.
  • A harmadik csakra a köldök magasságában találtatik.
  • A negyedik csakra a szívhez van közel.
  • Az ötödik csakra a torok aljánál található.
  • A hatodik csakra a két szemöldök között van.
  • A hetedik csakra a fejtető legmagasabb pontján helyezkedik el.
 3. Mi köze a csakráknak az egészséghez? A jóga elmélete szerint, ha az energiakeringéssel baj van, akkor kialakul a betegség. Dr. Shafiia Karagulla több olyan embert tanulmányozott, akik képesek voltak megfigyelni csakra működésüket, és tudták diagnosztizálni saját betegségeiket.
 4. Miként lehet értelmezni az egyes csakrákat?
  • Gyökércsakra. Pszichológiai értelemben a legalapvetőbb ösztönökkel áll kapcsolatban: félelem, az önfenntartás ösztöne és a farkastörvény-mentalitás. A fizikai, testi túlélés jellemzője itt aktívabb. Az agresszivitást (zsákmány felkutatása) is ehhez a csakrához kötjük. Anatómiailag a végbél környékén található és megfigyelendő, hogy az állatok félelmükben az ürítéssel válaszolhatnak egy adott félelmetes helyzetre. Nem véletlen, hogy akiben erős az alapvető félelem, bélproblémákkal küszködik. Tartós félelem esetén kialakulhat a fekélyes vastagbélgyulladás vagy krónikus hasmenés.
  • Szexcsakra. Élettanilag itt a nemi szervek környékén történik meg a nedvek elengedése, a mag kibocsátása. A fajfenntartással kapcsolatos dominancia tartozik ide. Ez egy biológiai késztetés és kissé meghaladja a megsemmisüléstől való félelmet (lásd első csakra). Egyfajta kreativitás jelentkezik, jóllehet nem mutat túl a fizikai szinten. Akinél ez a szint dominál, az hajlamos tárgyként tekinteni az emberekre a szexualitás terén ahelyett, hogy társként vagy barátként tekintene rájuk.
  • Napfonat csakra. Ez olyan, mint egy belső nap, amit az étel elégetése hoz létre. Ha ez jól működik, akkor egy egészséges vitalitással rendelkezünk és a növények (amelyek begyűjtötték az energiát) megemésztésével hozzá jutunk ehhez az energiához. A kémiai folyamatok szabadítják fel ezt az energiát ilyenkor. Ha nem megfelelően működik ez a csakra az emésztési problémához vezethet. Ha ez a tűz erős, de nem összpontosított, akkor az ember vérmes típus és arcunk is kissé pirosas színezetű lehet. Az energia tárolódik ebben a csakrában. Ha ez megfelelően működik, akkor dinamikusak és magabiztosak vagyunk. Ha ezzel a csakrával kapcsolatos pszichológiai aspektusok nem tudatosak, akkor uralkodáshoz, hatalmi harchoz vezetheti el hozzáállásunkat. Az uralkodás és a behódolás a meghatározó e területen. Teljesen a hatalom megszállottjai lehetünk. Vagy ennek ellenkezője: behódolóak, meghunyászkodóak. De előfordulhat a két állapot közti váltakozás: ,,autoriter személyiség”.
  • Szívcsakra. Az eddigi csakrák az önfenntartásra, túlélésre törekedtek biológiai értelemben (lásd első három csakra). Ezután olyan tudatállapotokkal találkozhatunk, melyek kevésbé kötődnek a fizikai világhoz és a személyesen túlra mutatnak. A szívcsakra a szív-idegközpopntban található. Ez a táplálás központja, mert a tüdők felelősek a vér oxigénellátásáért, amit a szív oszlat szét a testben, elküldve velük azokat a tápanyagokat is, melyek a növekedésért, vitalitásért felelnek. Itt vannak a mellek, melynek egyedüli rendeltetése egy másik lény táplálása. A szív sok kultúra nyelvén az érzések szimbóluma. Mikorra harmadik csakrából az energia eljut ideáig az szimbolikusan olyan, mint egy napfelkelte. Az empátia a részvét fontos lépés a magasabb tudatállapotok megélése, fejlődése kapcsán. A rekeszizom, amit spirituális izomnak is hívnak nagy szerepet játszik a légzés folyamatában, mely roppant nagy hatással van a tudatállapotokra. Amikor ritmusosan, szabadon működik a rekeszizom, akkor az ösztönök koordinációja mellett működnek a tudatállapotokkal történő összekapcsolódások. Ha kevés érzést tapasztalunk a szívcsakránkban, akkor hidegnek, érzelemmentesnek tűnünk mások számára. Ettől még az alapvető ösztönök ugyanúgy motiválnak, melyekről a harmadik csakrában tettem említést. Az ilyen embert csörtetőnek, szívtelennek tartják embertársai, a pszichológia „szociálisan sérültnek”, vagy súlyosabb esetben „pszichopatának” nevezi őket.
  • Torokcsakra. Ennél az energia központunknál vesszük fel a táplálékot élelem és levegő formájában a keleti pszichológia kapcsán. A pajzsmirigy az étel és oxigén anyagcseréjét szabályozza, mely szintén itt található. Pszichológiai értelemben ez a terület felelős azért, hogy elfogadjuk azt, amit kapunk. A törődés érzését köti ide a keleti pszichológia. Az elfogadás (gyermek szerepe), befogadás nimbusza a torokcsakra. Ez egy fajta bizalmat testesít meg. A jógában az ötödik csakra kapcsán az ego táplálását jelenti a vágyódás, mely felsőbb tudatosság iránti táplálék iránt kiált. Ugyanis ilyenkor túl akarunk nőni önmagunkon. Egy iránymutatás keresésével töltjük időnket, ami túl van rajtunk és képességeinken. Ez a torokcsakra esetében egy magasabb tudatszintre irányul, de a többi csakra beszennyezheti mindezt a fejlődés legprimitívebb szintjei hatása és ereje által. A torokcsakra a beszéd, az éneklés és a kreativitás központja. A művészek energiája itt összpontosul. Az új szavak és gondolatok új világot teremtenek.
  • Ágjá csakra, harmadik szem. Az intuíció nem más, mint a valódi lelkiismeret. Nem az, amelyik a Felettes-énünkbe implementálódik (melyet a társadalom, a környezetünk, családunk épít öntudatunkba), hanem ami a valódi forrásból, bölcsességből ered. Az intuíció székhelye a két szemünk közötti, homlokrészen található. Ez a tobozmiriggyel áll kapcsolatba. Itt, ebben a csakrában a belső látás képessége teremtődik meg.
  • Koronacsakra. Amikor a tudat eléri a legmagasabb szintet, akkor az energia a keleti pszichológia szerint itt koncentrálódik. A díszes korona elhelyezése az uralkodó fején valószínűleg erre utal, miszerint annak kell uralkodnia, aki a legfejlettebb tudatú ember. A jógatudomány szerint is fokozatosan keményedik meg ez a rész, ahogy az értelem és ego megszületik bennünk és ezzel párhuzamosan az intuíciónk elpárolog. A jógában azonban hangsúlyozzák, hogy ezt az ablakot ki lehet nyitni a samadhiban. A jógik nem véletlenül tudják meghatározni azt is, hogy mikor hagyják el testüket. Itt, a koronacsakránál a tapasztaló és tapasztalt közti különbség is eltűnik. A jógában ezt a csakrát az ezerlevű lótusszal szimbolizálják. A tudat tágabb szintre terjed ki, mint amit szavakkal ki lehet fejezni. Itt már a koronacsakrában széleskörű tudatosság van jelen, ami nem ismer korlátokat.
 5. Hogyan értelmezhető a csakrarendszer egysége? A szintézis úgy jön létre, hogy az ágjá csakra szintjén az idá és pingalá (a személyiség jobb és bal oldala) egyesül. A torokcsakránál a táplált és tápláló (anya és gyerek) szimbóluma érhető nyomon. A szívcsakránál az alsó és felső szintről érkező (pozitív és negatív) energiák találkoznak, hiszen ez a csakra pont középen van, vallja a keleti pszichológia. Ezt kifejezhetjük a föld és ég nimbuszával: az önzés és a személyesen túli állapot, a purusa és prakriti (anyag és szellem) kifejeződéseképpen. A köldökcsakránál az aktivitás és passzivitás ellentétpárja jelenik meg, az uralás és megadás formájában. A nemi csakránál a férfi és nő közti polaritás érvényesül. Az első csakránál pedig a támadó és támadott, a vadász ás préda, az ördögi és isteni (jó és rossz) polaritása jelenik meg.
 6. Hogy néz ez ki a gyarkorlatban? Amíg kettéosztjuk a dolgokat és másra vetítjük ki negatív impulzusainkat (projekció), addig nem leszünk stabilak és boldogok. Meg kell értenünk a félelmet, hogy túlléphessünk rajta, mely egy jó és rossz (fekete és fehér) világ megteremtésének eredménye. Ha a köldökcsakra fejlett (uralom és behódolás színtere) akkor erőteljesek vagyunk, dinamikusak, anélkül, hogy kegyetlenül agresszívak vagy gyengék, esetleg passzívak lennénk. Versenyszellem nélkül működünk együtt. Az önzetlen szeretet és empátiát a szívcsakra adja meg nekünk. A fejlődés lehetőségét, a kreativitást a torokcsakra adja meg nekünk. Az ágjá csakra pedig a belső látás tisztaságával kecsegtet. Azonban ezeken is túl kell lépnünk (különféle spirituális képességek). A koronacsakránál feloldott polaritás pedig a „kozmikus tudatosságot” hozza el számunkra.

[szerkesztés] Tippek

 • A különféle jógagyakorlatok az egyes csakrákra hatnak.

[szerkesztés] Amire szükséged lehet

 • Megértés

[szerkesztés] Figyelmeztetések

 • Olvassunk minél többet a témáról, hogy pontosan értsük az egyes csakrák szerepét, nézzétek meg például a hivatkozásban szereplő oldalakat.

[szerkesztés] Kapcsolódó források, hivatkozások

Az oldal szerzői

Kiscsillag