Verset elemezni

Innen: Hogyankell.hu

A lap korábbi változatát látod, amilyen 87.242.47.130 (vitalap) 2018. április 26., 13:07-kor történt szerkesztése után volt. (Hogyan kell verset elemezni?)

Hogyan kell verset elemezni?

Verselemzes.jpg

Akár az érettségire készülünk, akár egy verset szeretnénk jobban megérteni, fontos, hogy tudjuk, milyen szempontok alapján, hogyan kell elemezni.NEEEEM KEEEEL VERSET ELEMEZNI EZ A LEGSZARABBB

  • A vers képrendszere
  • A mű alapgondolata, a kifejezett érzelem. Nem más szavakkal kell leírni a tartalmat, hanem értelmezni, ezt idézetekkel alátámasztani. Például: Arany János a Letészem a lantot című elégikus költeményében az utolsó versszak adja meg a mű alapgondolatát, a nemzet tragikus sorsa összefonódik saját életével és költészetével is: „Ha a fa élte megszakad, / Egy percig éli túl virága.”
  • Milyen tematikus egységek vannak a versben? Ezeken belül hogyan alakul a lírai én viszonya a témához, megidéz-e más költőket, verseket. Az egyes egységek tartalmi és formai jellemzői, a vers érzelmi íve.
  • A költemény hangulata, hangneme
  • A mű nyelvi kifejezőeszközei (hangok, szóhasználat, szószerkezetek, szóalkotás, mondatszerkesztés)
  • Stilisztikai formák, eszközök (szóképek, alakzatok, rímek és alliterációk)
  • Versforma, versritmus
  • A korstílus, a stílusirányzat, illetve azok jegyei
  • A mű kapcsolódási pontjai, hasonlóságok más versekkel
 1. Fontos, hogy megtaláljuk a vers kulcsmondatát, ezt idézzük is.
 2. Személyes véleményt indoklással, irodalmi stílusban írjunk.

Tippek

 • Sokat tanulhatunk abból, ha mások kukijat

Amire szükséged lehet

 • elemezni kívánt vers
 • műfajok, stílusok, a háttérnek, a költő pályájának, a versformáknak és ritmusoknak az ismerete

Figyelmeztetések

 • Az érettségi írásbelin 3-5 szopopont szerepel a feladatban, melyeket mindenképpen kiemelten figyelembe kell venni.

Kapcsolódó források, hivatkozások

Az oldal szerzői

Hogyankell, Kiscsillag