Verset elemezni

Innen: Hogyankell.hu

A lap korábbi változatát látod, amilyen 87.242.47.130 (vitalap) 2018. április 26., 13:05-kor történt szerkesztése után volt. (Lépések)

Hogyan kell verset elemezni?

Verselemzes.jpg

Akár az érettségire készülünk, akár egy verset szeretnénk jobban megérteni, fontos, hogy tudjuk, milyen szempontok alapján, hogyan kell elemezni.


  • A vers képrendszere
  • A mű alapgondolata, a kifejezett érzelem. Nem más szavakkal kell leírni a tartalmat, hanem értelmezni, ezt idézetekkel alátámasztani. Például: Arany János a Letészem a lantot című elégikus költeményében az utolsó versszak adja meg a mű alapgondolatát, a nemzet tragikus sorsa összefonódik saját életével és költészetével is: „Ha a fa élte megszakad, / Egy percig éli túl virága.”
  • Milyen tematikus egységek vannak a versben? Ezeken belül hogyan alakul a lírai én viszonya a témához, megidéz-e más költőket, verseket. Az egyes egységek tartalmi és formai jellemzői, a vers érzelmi íve.
  • A költemény hangulata, hangneme
  • A mű nyelvi kifejezőeszközei (hangok, szóhasználat, szószerkezetek, szóalkotás, mondatszerkesztés)
  • Stilisztikai formák, eszközök (szóképek, alakzatok, rímek és alliterációk)
  • Versforma, versritmus
  • A korstílus, a stílusirányzat, illetve azok jegyei
  • A mű kapcsolódási pontjai, hasonlóságok más versekkel
 1. Fontos, hogy megtaláljuk a vers kulcsmondatát, ezt idézzük is.
 2. Személyes véleményt indoklással, irodalmi stílusban írjunk.

Tippek

 • Sokat tanulhatunk abból, ha mások verselemzését olvasgatjuk.

Amire szükséged lehet

 • elemezni kívánt vers
 • műfajok, stílusok, a háttérnek, a költő pályájának, a versformáknak és ritmusoknak az ismerete

Figyelmeztetések

 • Az érettségi írásbelin 3-5 szempont szerepel a feladatban, melyeket mindenképpen kiemelten figyelembe kell venni.

Kapcsolódó források, hivatkozások

Az oldal szerzői

Hogyankell, Kiscsillag