„Verset elemezni” változatai közötti eltérés

Innen: Hogyankell.hu

(Hogyan kell verset elemezni?)
(Lépések)
3. sor: 3. sor:
 
[[Fájl:verselemzes.jpg|right]]Akár az érettségire készülünk, akár egy verset szeretnénk jobban megérteni, fontos, hogy tudjuk, milyen szempontok alapján, hogyan kell elemezni.
 
[[Fájl:verselemzes.jpg|right]]Akár az érettségire készülünk, akár egy verset szeretnénk jobban megérteni, fontos, hogy tudjuk, milyen szempontok alapján, hogyan kell elemezni.
  
== Lépések ==
 
  
# '''Műelemzésünket három egységre tagoljuk, vagyis legyen bevezetés, tárgyalás, befejezés.'''
 
#* A bevezetésben általában elhelyezzük egy költőt a magyar vagy világirodalomban, esetleg stílustörténetileg, pályájáról ejtünk néhány szót, mint például milyen jellemző témái, műfajai, stílusa van. Ezeken belül helyezzük el magát a verset. Ez nagyjából 5-8 mondat legyen.
 
#* A tárgyalás során már maga az elemzés folyik. Ha egy kiemelt részét elemezzük a versnek, akkor ezt érdemes idézni, hogy látszódjon, mire is gondolunk pontosan. Ady Elbocsátó szép üzenet című versének elemzésekor például ez ekképpen szerepelhet: Megszégyeníti kapcsolatukat, kegyetlenségében meghazudtolja szerelmüket: „sohasem kaptam, el hát sohasem vettem”.
 
#* A befejezésnél összegezzük a korábban leírtakat, levonjuk a konklúziókat.
 
# '''Amennyiben konkrét szempontokat kérnek a verselemzés során, ezeket okvetlenül vegyük bele.''' Ugyanakkor ez általában nem jelenti azt, hogy ne lehetne több szempontot is megvizsgálni.
 
# '''Rendkívül fontos a vers stílusának elemzése, hiszen ezáltal egy átfogó képet kapunk az egész műről a formai, nyelvi és stilisztikai sajátosságok alapján.''' Az elemzés során vegyük figyelembe a költő egyéniségét, vagy hogy kinek szólt eredetileg az a vers.
 
# '''A verselemzésnél az alábbi szempontokat vegyük figyelembe:'''
 
#* A mű keletkezési körülményei. Például Arany János Letészem a lantot című verse a szabadságharc leverése után, az önkényuralom korában keletkezett, ezt fontos tudni ahhoz, hogy értelmezni tudjuk.
 
#* A cím értelmezése, milyen viszonyban áll a szöveggel.
 
#* A vershelyzet értelmezése (a költő meghatározza saját helyzetét vagy a vers keletkezési körülményeit).
 
#* Műfaj, műfaji sajátosságok indoklással, esetleg más, már tanult versekkel összevetve említés szintjén.
 
#* A mű szerkezeti felépítése
 
 
#* A vers képrendszere
 
#* A vers képrendszere
 
#* A mű alapgondolata, a kifejezett érzelem. Nem más szavakkal kell leírni a tartalmat, hanem értelmezni, ezt idézetekkel alátámasztani. Például: Arany János a Letészem a lantot című elégikus költeményében az utolsó versszak adja meg a mű alapgondolatát, a nemzet tragikus sorsa összefonódik saját életével és költészetével is: „Ha a fa élte megszakad, / Egy percig éli túl virága.”  
 
#* A mű alapgondolata, a kifejezett érzelem. Nem más szavakkal kell leírni a tartalmat, hanem értelmezni, ezt idézetekkel alátámasztani. Például: Arany János a Letészem a lantot című elégikus költeményében az utolsó versszak adja meg a mű alapgondolatát, a nemzet tragikus sorsa összefonódik saját életével és költészetével is: „Ha a fa élte megszakad, / Egy percig éli túl virága.”  

A lap 2018. április 26., 13:05-kori változata

Hogyan kell verset elemezni?

Verselemzes.jpg

Akár az érettségire készülünk, akár egy verset szeretnénk jobban megérteni, fontos, hogy tudjuk, milyen szempontok alapján, hogyan kell elemezni.


  • A vers képrendszere
  • A mű alapgondolata, a kifejezett érzelem. Nem más szavakkal kell leírni a tartalmat, hanem értelmezni, ezt idézetekkel alátámasztani. Például: Arany János a Letészem a lantot című elégikus költeményében az utolsó versszak adja meg a mű alapgondolatát, a nemzet tragikus sorsa összefonódik saját életével és költészetével is: „Ha a fa élte megszakad, / Egy percig éli túl virága.”
  • Milyen tematikus egységek vannak a versben? Ezeken belül hogyan alakul a lírai én viszonya a témához, megidéz-e más költőket, verseket. Az egyes egységek tartalmi és formai jellemzői, a vers érzelmi íve.
  • A költemény hangulata, hangneme
  • A mű nyelvi kifejezőeszközei (hangok, szóhasználat, szószerkezetek, szóalkotás, mondatszerkesztés)
  • Stilisztikai formák, eszközök (szóképek, alakzatok, rímek és alliterációk)
  • Versforma, versritmus
  • A korstílus, a stílusirányzat, illetve azok jegyei
  • A mű kapcsolódási pontjai, hasonlóságok más versekkel
 1. Fontos, hogy megtaláljuk a vers kulcsmondatát, ezt idézzük is.
 2. Személyes véleményt indoklással, irodalmi stílusban írjunk.

Tippek

 • Sokat tanulhatunk abból, ha mások verselemzését olvasgatjuk.

Amire szükséged lehet

 • elemezni kívánt vers
 • műfajok, stílusok, a háttérnek, a költő pályájának, a versformáknak és ritmusoknak az ismerete

Figyelmeztetések

 • Az érettségi írásbelin 3-5 szempont szerepel a feladatban, melyeket mindenképpen kiemelten figyelembe kell venni.

Kapcsolódó források, hivatkozások

Az oldal szerzői

Hogyankell, Kiscsillag